สอบถามรายการจอง

สถานะ เลขที่ใบจอง วันที่ใช้ห้อง ห้องประชุม/วาระการประชุม
ยกเลิกREV6112007017 ม.ค. 62 (08:00)
17 ม.ค. 62 (13:00)
03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)
ประชุมกลุ่มงานเวช
แสดง
ยกเลิกREV6201002117 ม.ค. 62 (13:00)
17 ม.ค. 62 (16:30)
02 ห้องประชุมสุรพงษ์
ประชุมเตรียมรับการตรวจเยี่ยมจากท่านรองปลัดไพศาล ดั่นคุ้ม
แสดง
อนุมัติREV6201002217 ม.ค. 62 (13:00)
17 ม.ค. 62 (16:30)
02 ห้องประชุมสุรพงษ์
ประชุมเตรียมรับการตรวจเยี่ยมจากท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม)
แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 3 รายการ