สอบถามรายการจอง

สถานะ เลขที่ใบจอง วันที่ใช้ห้อง ห้องประชุม/วาระการประชุม
อนุมัติREV6203003425 มี.ค. 62 (08:00)
25 มี.ค. 62 (13:00)
03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีพบสื่อมวลชน
แสดง
อนุมัติREV6203001625 มี.ค. 62 (09:00)
25 มี.ค. 62 (16:00)
02 ห้องประชุมสุรพงษ์
Smart.​ Pr.
แสดง
อนุมัติREV6203004525 มี.ค. 62 (13:00)
25 มี.ค. 62 (16:30)
04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)
พิจราณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ
แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 3 รายการ