สอบถามรายการจอง

สถานะ เลขที่ใบจอง วันที่ใช้ห้อง ห้องประชุม/วาระการประชุม
ยกเลิกREV6010003324 พ.ย. 60 (08:00)
24 พ.ย. 60 (17:00)
02 ห้องประชุมสุรพงษ์
ติดตามงานวัณโรค
แสดง
ยกเลิกREV6009002724 พ.ย. 60 (08:30)
24 พ.ย. 60 (12:00)
01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว
ประชุมโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์ สัญจร
แสดง
ยกเลิกREV6009002824 พ.ย. 60 (08:30)
24 พ.ย. 60 (16:30)
01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว
กบข.สัญจร
แสดง
อนุมัติREV6011001624 พ.ย. 60 (08:30)
24 พ.ย. 60 (16:30)
02 ห้องประชุมสุรพงษ์
เตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมแพทย์แผนไทย ภาคกลางและภาคตะวันออก
แสดง
อนุมัติREV6011001524 พ.ย. 60 (08:30)
24 พ.ย. 60 (17:00)
03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)
ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง
แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 5 รายการ