สอบถามรายการจอง

สถานะ เลขที่ใบจอง วันที่ใช้ห้อง ห้องประชุม/วาระการประชุม
ยกเลิกREV6205001820 มิ.ย. 62 (08:30)
20 มิ.ย. 62 (12:00)
04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)
ประชุมคณะทำงานพัฒนายุทธศาสตร์ระดับจังหวัด
แสดง
อนุมัติREV6206004120 มิ.ย. 62 (08:30)
20 มิ.ย. 62 (12:00)
04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)
การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว พ.ศ.2562
แสดง
อนุมัติREV6206001320 มิ.ย. 62 (08:30)
20 มิ.ย. 62 (16:30)
02 ห้องประชุมสุรพงษ์
ตรวจรับITA
แสดง
อนุมัติREV6206002620 มิ.ย. 62 (09:00)
20 มิ.ย. 62 (16:30)
01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว
คัดเลือกบรรจุพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
แสดง
อนุมัติREV6206002520 มิ.ย. 62 (09:00)
20 มิ.ย. 62 (16:30)
03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)
สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบรรจุพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
แสดง
อนุมัติREV6206003820 มิ.ย. 62 (13:30)
20 มิ.ย. 62 (16:30)
04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)
MOPH CIO Conference ครั้งที่ 6/2562
แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 6 รายการ