สอบถามรายการจอง

สถานะ เลขที่ใบจอง วันที่ใช้ห้อง ห้องประชุม/วาระการประชุม
ยกเลิกREV6111000520 พ.ย. 61 (08:00)
20 พ.ย. 61 (17:00)
04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)
ประชุมคณะกรรมการ CHRO ระดับจังหวัด
แสดง
ยกเลิกREV6111000620 พ.ย. 61 (08:30)
20 พ.ย. 61 (12:00)
04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)
ประชุมคณะกรรมการ CHRO ระดับจังหวัด
แสดง
อนุมัติREV6111000820 พ.ย. 61 (08:30)
20 พ.ย. 61 (17:00)
03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ
แสดง
ยกเลิกREV6111004520 พ.ย. 61 (09:30)
20 พ.ย. 61 (12:00)
04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)
ประชุมหารือการดำเนินงาน 100 ปี สาธารณสุข ชวนคนไทยออกกำลังกายทั่วประเทศ 1ล้านคน ด้วยระบบประชุมทางไกล
แสดง
ยกเลิกREV6111000720 พ.ย. 61 (10:00)
20 พ.ย. 61 (17:00)
03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ
แสดง
อนุมัติREV6111002620 พ.ย. 61 (13:00)
20 พ.ย. 61 (16:00)
04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)
ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวง ประจำปี 2562
แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 6 รายการ